Zāle

Zāle

Lai nodrošināt nodarbību kvalitāti maksimāli augstā līmenī, treniņi notiek speciāli šim mērķim aprīkotajā zālē Murjāņu ielā 91, Rīgā.